Referanser

Her kan du lese litt om våre oppdrag og avtaler.

Det nye Munchmuseet

Det nye museet vil tilby kunst og kultur i 13 etasjer, totalt 26.200 m2. Bygget består av 11 utstillingssaler, Monumental-verkene, de største maleriene Edvard Munch noensinne laget, kan oppleves i en spesialbygget sal som strekker seg over to etasjer.

Sammen med Deichman Bjørvika er byggingen av det nye Munchmuseet Oslo kommunes største satsing på kulturbygg i vår tid. 

Vikan Elektro har levert prosjektledelse på automasjonskontrakten.

Storebukta Kolbotn

Prosjektet består av to leilighetsbygg med totalt 67 selveierleiligheter og 13 townhouse i tillegg til underjordisk parkeringsgarasje på to etasjer.

Leilighetene og townhousene har høy standard med eksklusive løsninger.

Vikan Elektro har levert anleggsledelse på elektro i prosjektet. 


 

OUS Ullevål

Utskifting av SD-anlegg på Oslo universitetssykehus Ullevål sine bygg. Migrering fra eksisterende til nytt system er foretatt mens sykehuset var i full drift, operativ med koronapandemien på sitt høyeste med isolater i bruk. 

Bygningsmassen består av 20 sammenknyttede og separate bygninger over flere etasjer. Med bla. akuttmottak, operasjonsstuer, isolater, hotell, fødeavdeling, kreftsenter, psykiatrisk avdeling og barneavdeling.

Vikan Elektro har levert prosjektledelse.

Campus Ås

Nybygg for Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen. Totalt åtte sammenknyttede bygninger med rundt 2400 rom fordelt på 63.100 kvm. Bygningene inneholder blant annet laboratorier, dyrehospital, akvarier og andre spesialarealer. Høye krav til smittevern og ren/uren sone.

Kostnadsramme inkl. BUT: 9 mrd. 

Vikan Elektro har levert prosjektledelse på automasjonskontrakten (K501).

Ramsalt Bodø

Boligbygg med 105 leiligheter, 2.000kvm fellesarealer og 3.000kvm næring. Totalt 12 etasjer, hvor 10 av disse er over bakkeplan. Parkering, boder og tekniske rom i 2 etasjer under bakkeplan.

Kostnadsramme: 130 mill. 

Vikan Elektro har levert teknisk prosjektledelse for alle tekniske fag (VVS, elektro, automasjon, bygg, lås og beslag, dørmiljø, heis, ventilasjon og kjøling) i prosjektet.

Det nye Nasjonalmuseet

Det nye Nasjonalmuseet i Oslo blir det største kulturbygget i Norden og et museumsbygg i verdensklasse. Kantine, restaurant, kontorer, verksted, lager og utstillingsrom fordelt på ca. 54.600 kvm.

Kostnadsramme inkl. BUT: 6,7 mrd.

Vikan Elektro har hatt ansvaret for kontroll av tegninger og underlag, utarbeidelse av sjekklister og jobbpakker og kontroll av utførte arbeider for elektrokontrakten (K401).